SCGP

Fresh

Idea Tank
Team : Sabud

Member

Ms Salintip Srihongsa

     FRESH เป็นบรรจุภัณฑ์กาแฟดริปประเภทซอง ซองบรรจุถุงดริปเป็นพลาสติกกันชื้น โดยทั่วไปพฤติกรรมของมนุษย์จะทิ้งซองต่อซองเลย แต่พลาสติกกันชื้นไม่เหมือนถุงพลาสติกทั่วไป กระบวนการรีไซเคิลจึงไม่เหมือนกัน จึงแก้ไขปัญหาโดยการออกแบบให้ตัวกล่องสามารถฉีกตามรอยปุเป็นฐานวางสำหรับการนำซองถุงดริปพับเสียบใส่ฐาน เพื่อให้การทิ้งขยะมีความสนุกมากขึ้น ทำให้การแยกขยะเป็นสองส่วน กล่องกระดาษกับถุงพลาสติกกันชื้น เพื่อให้การกำจัดขยะง่ายยิ่งขึ้น

other Ideas