SCGP

กล่องใส่แซนวิช

Idea Tank
Team : mamint

Member

Ms Phattarawan Chanler

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่สำหรับบรรจุแซนวิชโดยเปลี่ยนจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกล้วน แล้วนำกระดาษมาเป็นวัสดุหลักในการทำบรรจุภัณฑ์แทนเพื่อลดปริมาณของพลาสติกลงและยังออกแบบให้แยกชิ้นส่วนของบรรจุภัณฑ์ด้วยการพับเพื่อให้มีขนาดเล็กลง ลดขนาดของขยะภายในถัง

other Ideas