SCGP

เป็นมากกว่าบรรจุภัณฑ์ใส่แปรงฟัน

Idea Tank
Team : Pimpimol Saesue

Member

Ms Pimpimol Saesue

Upcycle บรรจุภัณฑ์ใส่แปรงสีฟันให้สามารถเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นที่วางแปรงสีฟันภายในห้องน้ำได้ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ใส่แปรงสีฟันส่วนใหญ่ เมื่อแกะออกมาแล้วก็มักจะกลายเป็นขยะที่ทิ้งไป จึงออกแบบให้ transform บรรจุภัณฑ์โดยการพับและประกอบใหม่อย่างง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วยหรือฉีกชิ้นส่วนอื่นทิ้ง นอกจากเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กับบรรจุภัณฑ์ใส่แปรงสีฟันแล้ว ยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะในส่วนนี้ได้อีกด้วย

other Ideas