SCGP

เป่าป๋อ

Idea Tank
Team : Twinlittlestars

Member

Ms Korakot Treetraisoon

นาย Pawat Burunchai

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่น้ำสมุนไพรจีนรูปแบบซอง จำนวน 5 ซอง

ที่สามารถนำกล่องบรรจุภัณฑ์ ไป UPCYCLE เป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้ 2 รูปแบบ

ต่างกันเพียงขั้นตอนการพับ แบบแรกUPCYCLE ไปเป็น บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ดอกไม้แห้ง

เพื่อเพิ่มความหอม ตามตู้เสื้อผ้า หรือห้องนอน

แบบที่สอง UPCYCLE ไปเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ที่ดับกลิ่นรองเท้า

เช่น ถ่านไม้เปลือกมะนาว,เปลือกส้ม และถุงชาที่ผ่านการใช้แล้ว

other Ideas