SCGP

ถุง(มือ)ขนม

Idea Tank
Team : GO HIGHER GET BETTER

Member

Mr Nattawat Korlekklang

Mr Koekkiad Hangcharoen

Mrs Kansarat Boonyuen

เพิ่มมูลค่าให้ถุงกระดาษธรรมดาให้กลายเป็นถุงมือใช้สำหรับรับประทานอาหาร โดยมีหลักการง่ายๆเพียง “เปิด สวมดึง” หมายถึงเปิดฝาด้านล่างตามรอยปะ แล้วสอดมือเข้าไปในถุงมือที่อยู่ข้างในซองและคลี่ถุงลงมาเพื่อให้คลุมมือได้ ซึ่งจะเหมาะกับสินค้าที่ต้องถือกินและมีขนาดใหญ่ เช่น แฮมเบอร์เกอร์ แซนวิช เป็นต้น ซึ่งเมื่อกินเสร็จสามารถถอดออกได้ง่ายๆ โดนการคลี่ถุงกลับไปในทิศทางที่พับลงมาเพื่อให้ถุงกลับสู่สภาพเดิม 

other Ideas