SCGP

ไอซุส

Idea Tank
Team : Aisus

Member

Ms Kamonchanok Annuar

Mr Teerapat Muanphothong

Ms Nawaporn Sudprasert

ไอเดียชิ้นนี้เริ่มจากการที่เราซื้อโน๊ตบุ๊คมาหลังจากแกะใช้แล้วมีกล่องโน๊ตบุ๊คซึ่งไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไรและะจะถูกทิ้งก็เป็นขยะ เราจึงคิดค้นโต๊ะตั้งโน๊ตบุ๊ค จากกล่องโน๊ตบุ๊ค ที่เราซื้อเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานโน๊ตบุ๊คของเรา

ตัวโครงสร้างชิ้นงานของเราจะใช้วิธีการตัดและพับตามเส้น (die line) แทนการตัดปรุ เพื่อรักษาความเข็งแรงของกล่องและเราเน้นใช้การพับเพื่อให้ผู้ใช้สะดวกในการประกอบใช้งานด้วยตัวเอง โดยตัวโต๊ะตั้งโน๊ตบุ๊คของเราจะทำมุม 30 องศา  ซึ่งเป็นมุมที่อยู่ในระดับสายตา ลดอาการปวดหลัง ไหล่ และคอ ต้นเหตุของอาการ office syndrome นวัตกรรมชิ้นนี้    ช่วยให้ ผู้ใช้ลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเงินซื้อโต๊ะตั้งโน๊ตบุ๊ค

other Ideas