SCGP

Vegan foods

Idea Tank
Team : B

Member

Mr Ritta Boonyasuwan

บรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้คือบรรจุภัณฑ์อาหารคลีนช่วยในการป้องกันการกระแทกและเป็นอาหารแนว Vegan โดยวัสดุจะเป็นกระดาษสาสามารถย่อยสลายได้เร็วหรือจะนำไปใช้บรรจุภัณฑ์หรือสินค้าอื่นได้ในเรื่องของแรงบันดาลใจได้รับแนวคิดในการออกแบบจากเคสไอแพดในการเปิดปิดจึงนำแนวคิดนี้มาใช้ในการออกแบบกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะเจาะตลาดคือ วัยทำงาน หรือกลุ่มที่รักสุขภาพเพราะกลุ่ม Vegan ส่วนใหญ่จะใส่ใจในเรื่องของลายละเอียดเล็กน้อยจึงออกมาดังภาพ

other Ideas