SCGP

HEADcon

Idea Tank
Team : Varawut

Member

Mr Varawut Leangon

HEADcon เป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หูฟังแบบคาดศรีษะ(headphone) โดยตัวบรรจุภัณฑ์

สามารถทำมาใช้เป็นdisplayสำหรับการโชว์หูฟัง จะมีลักษณะเป็นคอนเสิร์ต จะสื่อว่าให้

บรรยากาษเหมือนอยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ต โดยมีแนวคิดแทนที่จะนำกล่องไปทิ้งก็นำมาใช้

เป็นแท่นโชว์แทน

other Ideas