SCGP

โคมไฟรังผึ้ง

Idea Tank
Team : โคมไฟรังผึ้ง

Member

นางสาว รัตนาวลี พันธ์ศรี

นางสาว นวพร ทองจันทร์

บรรจุภัณฑ์นี้เป็นประเภท Upcycle แนวคิดนี้ได้มาจากการสั่งของจากพัสดุเป็นจำนวนมาก เลยมีกล่องพัสดุค่อยข้างเยอะ ถ้านำไปทิ้งมันจะย้อยสลายยากจึงเกิดแนวคิดนำกล่องพัสดุมาทำเป็นโคมไฟรังผึ้ง การนำมาUpcycleใหม่ให้เกิดประโยชน์ภายในบ้าน ซึ่งส่วนวัสดุหลักจะมี 2 ส่วน คือ กล่องพัสดุและหลอดไฟ ส่วนกล่องพัสดุจะนำมาตัดให้เป็นทรง5เหลี่ยมแล้วนำมาติดกันให้เป็นรังผึ้ง ส่วนหลอดไฟเราจะใช้เป็นหัวกลม ให้ง่ายต่อการเปลี่ยน

other Ideas