SCGP

เเซดเเซน

Idea Tank
Team : SADSAND

Member

Mr Iitthirut Yamsang

SADSAND

เมื่อเราได้รับประทานเเซนวิช เราอาจจะทำเลอะบ้างในขณะรับประทาน ทำให้เราต้องเช็ดออก จึงคิดบรรจุภัณฑ์เเซนวิช ที่สามารถเก็บกระดาษทิชชู่ได้ เเละช่วยลดขยะได้อีกด้วยเมื่อเราได้รับประทานเเซนวิช เราอาจจะทำเลอะบ้างในขณะรับประทาน ทำให้เราต้องเช็ดออก จึงคิดบรรจุภัณฑ์เเซนวิช ที่สามารถเก็บกระดาษทิชชู่ได้ เเละช่วยลดขยะได้อีกด้วย

other Ideas