SCGP

จุดไฟในตัวคุณ

Idea Tank
Team : Sax woy

Member

Ms Nawaporn Suthasinprompaer

Ms Suphanaree Innadon

Ms Kamonpun Inta

เทียนหอมมีส่วนช่วยในการปลอบประโลมจิตใจของคนเราให้มีความสงบ ช่วยผ่อนคลายจากความตึงเครียดผ่านกลิ่นของเทียนหอม ผลิตภัณฑ์เทียนหอมส่วนมากจะเลือกใช้ไขถั่วเหลืองสำหรับเป็นวัสดุในการทำเทียนหอม โดยวัตถุดิบนี้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (eco-friendly product) และในเมื่อตัวของผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นโดยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อโลกแล้ว ดังนั้นตัว packaging ก็ควรที่จะสามารถช่วยโลกได้เช่นกัน ด้วยความคิดนี้จึงเกิดเป็น inspiration ให้กับพวกเรา จึงได้ไอเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยคัดสรรและเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมี infographic ที่แทรกสาระความรู้รวมถึงบอกแนวทางในการ Go Green ไปด้วยกัน นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์นี้สามารถนำมาใช้สอยได้อย่างเกิดประโยชน์ โดยคำถึงการใช้งานที่ง่าย ดัดแปลงได้ไม่ซับซ้อนเพื่อง่ายต่อการใช้งานของผู้บริโภค เราเน้นไปที่เรื่องของตู้เย็นที่จะทำอย่างไรให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดไฟ รวมถึงหยิบจับง่าย จึงได้ออกแบบให้บรรจุภัณฑ์สามารถพับประกอบเป็นทรงสำหรับเป็นช่องวางของในตู้เย็น ซึ่งช่วยให้ตู้เย็นมีระเบียบ เพิ่มพื้นที่ในตู้เย็นช่วยให้ประหยัดไฟในการถ่ายเทความเย็นได้มากขึ้น โดยที่สีสันของบรรจุภัณฑ์นั้นก็ให้ความรู้สึกที่ร่มรื่น สดชื่นทุกครั้งเมื่อเปิดตู้เย็น แถมยังเกิดการซึมซับผ่านตัวอักษรที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Eco บนตัวของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะนำไปสู่การเริ่มเปลี่ยนแปลงของโลกได้มากขึ้น

มาจุดเทียนหอม ปลุกไฟในตัว เพื่อสร้างโลกที่ดียิ่งกว่าด้วยมือของคุณ เราขอสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้เพียงเพื่อความสวยงามและการใช้สอยแต่ขอเป็นจุดเล็ก ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ได้ใช้บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เทียนหอมนี้ ให้มีความตระหนักถึงการรักษ์โลกเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ไปพร้อม ๆ กับพวกเรา

other Ideas