SCGP

เลอวินที

Idea Tank
Team : Luvintea

Member

Ms Pattaraporn Pumma

Ms Sucharee Jujia

Luvintea บรรจุภัณฑ์ชาสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพมากมายจากร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ หนึ่งในนั้นคือปัญหาภาวะขาดน้ำที่เกิดจากการดื่มน้ำน้อยกว่าที่ควร สาเหตุมาจากปัจจัยของร่างกายในหลายด้าน เช่น มีปัญหาช่องปากทำให้ไม่อยากดื่มน้ำ ลิ้นมีการรับรสที่แย่ลงทำให้อยากดื่มน้ำน้อยลงไปด้วย มีปัญหาทางด้านสายตา มองไม่ชัด ทำให้ไม่อยากจัดหาน้ำดื่ม และปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ส่งผลให้มีอาการมือสั่น หยิบจับหรือกำไม่ได้

จึงได้คิดบรรจุภัณฑ์ชาที่มีการเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในหลายด้านเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายและเพิ่มโอกาสการดื่มน้ำมากขึ้น โดยคิดค้นเป็นแบรนด์ Luvintea แบรนด์น้ำชาที่มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่อาจมีภาวะขาดน้ำเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ และกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์ความชอบในการแต่งตัวหรือตกแต่งบ้านด้วยสไตล์ยุคปี 1970 และชอบออกไปพบปะเพื่อน

และเสริมกับแนวคิด Easy to recycle จึงออกแบบให้ขวดชาสามารถแยกชิ้นส่วนหลังจากใช้แล้วได้ง่ายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแยกขยะเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

การพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

-        เพิ่มพื้นที่ในการจับฝา มีรูปทรงที่สามารถเปิดได้ง่าย

-        ก้นขวดมีลักษณะเป็นหลุมตามรูปทรงของฝา สามารถใช้เป็นตัวช่วยสำหรับเปิดอีกทางหนึ่ง

-        รูปทรงขวดมีส่วนเว้าโค้งจับถือได้ง่าย

-        ฉลากอ่านง่าย มีกราฟิกบอกวิธีการแยกเพื่อนำไปรีไซเคิล

-        ฝาและขวดเป็นพลาสติกประเภทเดียวกัน ไม่ต้องแยกทิ้ง

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

ขนาด : 6 x 22 เซนติเมตร

วัสดุ : พลาสติก HDPE, พลาสติก PVC

เทคนิค : การขึ้นรูปพลาสติก, ฉลากฟิล์มหด

other Ideas