SCGP

ชั้นวางรองเท้าจากกล่องรองเท้า

Idea Tank
Team : ashér

Member

Mrs nopphawan intharasaard

" ashér " บรรจุภัณฑ์รองเท้าผ้าใบ ที่ใช้หลักการ UPCYCLE สามารถเปลี่ยนรูปแบบให้กลายเป็นชั้นวางรองเท้าได้

เนื่องจากต้องการให้การใช้บรรจุภัณฑ์รองเท้านั้นเกิดประโยชน์สูงสุด จากข้อมูลพบว่า เมื่อผู้บริโภคซื้อรองเท้า การใช้บรรจุภัณฑ์รองเท้าผ้าใบนั้นจะสิ้นสุดที่การนำไปทิ้งหรือการนำบรรจุภัณฑ์ไปเก็บไว้เฉยๆ ผู้ออกแบบจึงต้องการให้บรรจุภัณฑ์สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นชั้นวางรองเท้าแทนการวางบรรจุภัณฑ์ทิ้งไว้ เพื่อประสบการณ์การเก็บรองเท้าผ้าใบแบบใหม่

ซึ่ง ashér ต้องการทำเพื่อกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

ผู้หญิงที่มีห้องพักที่พื้นที่จำกัดการใช้สอย

ชื่นชอบการตกแต่งห้องสไตล์ Cozy ที่เป็นห้องที่ตกแต่งด้วยโทนสีครีม ขาว น้ำตาล + สีธรรมชาติ มีเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ และมีโซนไว้สำหรับตกแต่งผนัง

จากการเลือกกลุ่มเป้าหมายข้างต้น จึงได้ขอสรุปว่า

ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์รองเท้าผ้าใบที่เปลี่ยนเป็นชั้นวางรองเท้า ที่มีภาพลักษณ์ คือ

  1. กราฟฟิกมากจากสีและพื้นผิวไม้แอช (ash wood)
  2. รูปร่างเป็นทรงเรขาคณิต
  3. กลมกลืนกับห้อง

เหตุผลที่เลือกรองเท้าผ้าใบ คือ ผู้ออกแบบมีบรรุจุภัณฑ์รองเท้าในลักษณะกล่องลังจำนวนหนึ่ง เล็งเห็นว่า ไม่ได้นำกล่องบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ บางครั้งก็นำไปทิ้ง หากบรรจุภัณฑ์รองเท้าผ้าใบนั้น สามารถเพิ่มประสบการณ์การวางรองเท้าผ้าใบได้แบบใหม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี

- จุดเด่นของผลงาน -

บรรจุภัณฑ์ ashér เป็นบรรจุภัณฑ์รองเท้าผ้าใบผู้หญิง ที่มีจุดเด่น ดังนี้

  1. มีรูปร่างแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์รองเท้าทั่วไป
  1.  สามารถนำมาเปลี่ยนให้กลายเป็นชั้นรองเท้า ที่สามารถวางพิงกับพื้น หรือ แขวนติดผนัง
  1. กลายเป็นชั้นรองเท้าที่สามารถวางรองเท้าได้ถึง 2 คู่ จากเดิมที่เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่รองเท้า 1 คู่

other Ideas