SCGP

การเดินทางที่แตกต่าง

Idea Tank
Team : 2Green

Member

Ms Rawinnipa Nika

Mr Tanakorn Piladaeng

Journey Box

เราได้เลือกอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวมาเป็นอุตสาหกรรมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้จะผลิตขึ้นจากกระดาษ โดยกล่องของเราจะมีลักษณะเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 กล่องประกบกัน (เพื่อลดพื้นที่ในการขนส่งสินค้า) และจะมีตัวล็อคเพื่อไม่ให้กล่องเปิดเองได้ ซึ่งตัวล็อคจะเป็นการทำกระดาษให้นูนขึ้นและอีกด้านจะเจาะรูกระดาษไว้ให้พอดีกับกระดาษส่วนที่นูนเพื่อให้สามารถล็อคกันได้อย่างแน่นหนา

ภายในกล่องจะมีช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กเพื่อใช้ในการจับหรือถือกล่องในลักษณะกระเป๋าถือเอกสารได้และยังสามารถใส่เอกสารหรือหนังสือที่มีขนาดไม่เกินตัวลิ้นชักกล่องได้ (15 cm x 30 cm)

เมื่อหันข้างหลังกล่องจะเป็นที่สำหรับแกะตัวหมาก (เพื่อใช้ในการเล่นเกมกระดาน) โดยจะมีการทำรอยปรุไว้เพื่อให้สามารถแกะและประกอบตัวหมากได้อย่างง่ายดาย

เมื่อกางกล่องออกแล้วดึงลิ้นชักออกในส่วนของลิ้นชักนี้จะเป็นที่ไว้สำหรับบรรจุถุงขนมซึ่งสามารถบรรจุถุงขนมได้ทั้งในลิ้นชักทั้ง 2 ฝั่ง

หลังจากที่กางกล่องออกแล้วให้นำลิ้นชักกล่องออกด้วย และให้พลิกกล่องก็จะได้เกมกระดาน “ดินถล่ม” เป็นเกมสำหรับเล่น 2 คน  วิธีเล่นมีดังนี้

1.เตรียมตัวโดยวางหมากไว้กลางกระดานของฝั่งตัวเองในแถวแรก 

2.จากนั้นสลับกันเดิน 1 ตา เดินได้ 1 ช่องรอบทิศทาง และขุดหลุมแกล้งฝ่ายตรงข้ามได้ 1 ช่อง โดยการกดแผ่นกระดาษในช่องนั้นลงไป 

3.ช่องที่เป็นหลุมไม่สามารถเดินผ่านได้

4.ฝ่ายที่เดินไปถึงแถวสุดท้ายของฝ่ายตรงข้ามก่อนเป็นผู้ชนะ 

5.ถ้าขังฝ่ายตรงข้ามให้ไม่สามารถเดินได้ก็จะชนะ ถ้าผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเดินต่อไม่ได้ ถือว่าเสมอ

6.เมื่อจบเกม ให้ดันแผ่นกระดาษทั้งหมดกลับขึ้นมาในสภาพเดิม

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

-การขุดหลุมได้มากที่สุดแถวละ 5 ช่องในแนวนอน (เว้น2ช่อง) 

-ผู้เล่นยืนช่องเดียวกันไม่ได้ 

-ระยะเวลาในการเล่น ประมาณ 15 นาที 

หลังจากไม่ได้ใช้แล้วสามารถแกะกล่องเพื่อพับตามภาพที่ระบุบนกล่องเพื่อให้มีลักษณะแบน 

1.ให้รวบรวมและส่งคืนกล่องไปรษณีย์ได้ที่สาขาไปรษณีย์ไทย โดยตัวกล่องจะสามารถนำไปแปรรูปต่อได้ผ่านกระบวนการรีไซเคิล 

2.หากไม่นำไปส่งก็ยังสามารถไปชั่งกิโลขายได้อีกเช่นกัน

other Ideas