SCGP

สะดวก แข็งแรง ทนทาน น่าสนใจ

Idea Tank
Team : Chicken

Member

Ms เกษรา แซ่สง

เลือกบรรจุภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าว โดยออกแบบเพิ่มเติม คือที่ถือเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และออกแบบที่ล็อกฝาเพื่อไม่ให้ฝาขยับ และออกแบบตัวฝาปิดกล่องให้มีความแข็งแรง และออกแบบก้นกล่องเป็นเอาเตอร์ล็อกเพื่อความแน่นหนา สุดท้ายสร้างลายกราฟฟิกให้เข้ากับตัวหม้อหุงข้าว โดยรายละเอียดดังนี้ 1.ขนาดขอหม้อหุงข้าว 2.ความจุ 3.รับประกันแผ่นทำความร้อน 3 ปี และบอกสัญญาลักษณ์ต่างๆ สร้างลวดลายกราฟฟิกสมัยใหม่ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเข้ากับหัวข้อSCG นำกลับมาใช้โดยการทำเป็นถังขยะได้ โดยจะมีวิธีบอกบนลายกราฟฟิก คือ 1.ตัดตัวฝาออกทั้งสองด้าน 2.ใช้ถุงดำคลุมข้างในตัวกล่อง 3. ปิดที่จับให้มิดชิด

other Ideas