SCGP

หมีพ่นซีเรียล

Idea Tank
Team : ทีมชื่ออะไรดีนะ

Member

นางสาว ศุภิสรา พัฒฉิม

นางสาว พรทิพย์ ภักดีวิวัฒนกุล

นางสาว เจนนิสา มุมิ

บรรจุภัณฑ์นี้เป็นการออกแบบกล่องใส่ซีเรียล โดยการนำเอาวัสดุกระดาษที่มีคุณภาพมาประกอบเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อ รักษาคุณภาพ และปกป้องตัวสินค้าเริ่มตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหายจากการปนเปื้อน

มีแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนผสม และแหล่งผลิต

อีกทั้งยังสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค โดยบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ซีเรียลนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของความสะดวกสบายในการเทซีเรียลและการเปิด-ปิดสำหรับการใช้งานโดยไม่ต้องวุ่นวายหาหนังยางหรือที่ปิดผนึก และยังมีเกมส์ให้เล่นเพื่อเป็นการฝึกสมาธิสำหรับเด็กๆอีกด้วย ซึ่งบรรจุภัณฑ์นี้หากรับประทานซีเรียลหมดแล้วยังสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้โดยการนำไปวางเพื่อตกแต่งห้องหรือนำไปใส่ของเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วย เนื่องด้วยบรรจุภัณฑ์ทำจากกระดาษก็สามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

other Ideas