SCGP

โคบี

Idea Tank
Team : Webster

Member

Mr Thaenthai Chaiburin

โคบี บรรจุภัณฑ์ลูกขนไก่ ที่สามารถ upcycle เป็นกรวยในการซ้อมกีฬา

ตะโกนชักจูงคนให้ไปออกกำลังกาย เพื่อความสนุก เพื่อสร้างทักษะทางกีฬา และสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยการลดขยะจากกระบอกลูกขนไก่แบบเดิม กระบอกลูกขนไก่เดิมที่มีอยู่มีความแข็งแรงในตัวอยู่แล้ว แต่กลับต้องกลายเป็นขยะที่กินพื้นที่ในถังเพราะเป็นรูปทรงกระบอกกลวง นอกจากบรรจุภัณฑ์นี้จะสามารถ upcycle เป็นประโยชน์ และมีความเชื่อมโยงในหน้าที่การทำงานทางกีฬา คือกรวยในการซ้อมแล้ว ยังทำมาจากวัสดุกระดาษ recycle เหมือนกันทั้งชิ้น ทั้งฝา และโครงสร้างกระบอก ทั้งนี้ก็เพื่อง่ายต่อการนำไป recycle เพราะไม่ต้องแยกชิ้นส่วนของวัสดุเมื่อนำกลับไป recycle อีกครั้ง

“ มาร่วมกันช่วยโลกนี้ เปลี่ยนขยะ เป็นทักษะ และสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน ”

other Ideas