SCGP

STAND UP BLENDER

Idea Tank
Team : Darunrat

Member

Ms Darunrat Sirikarnwongmas

STAND UP BLENDER

• ที่มา/ปัญหา : บรรจุภัณฑ์ฟองน้ำแต่งหน้าโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นกล่องพลาสติกเล็กๆซึ่งปัญหาที่พบคือ เป็นกล่องพลาสติกที่แกะเอาของข้างในออกมาใช้ยากถ้าแกะโดยไม่ระมัดระวังให้ดีสามารถขาดบาดมือได้และไม่รู้ว่าจะเอากล่องพลาสติกไปทำอะไรต่อหรือทิ้งไปเลย จึงอยากนำเรื่องนี้มาพัฒนาต่อโดยทำเป็นกล่องกระดาษที่แกะออกมาใช้งานได้ง่ายขึ้นและกล่องสามารถใช้เป็นที่ตั้งฟองน้ำแต่งหน้าได้ด้วย

• แนวความคิด : มีแนวความคิดคือ Stand up for comfortable เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการหยิบฟองน้ำมาใช้งานสามารถใช้เป็นฐานตั้งฟองน้ำได้ด้วยเพื่อเป็นการยืดอายุบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิด UPCYCLE  อีกทั้งยังสามารถกันโต๊ะหรือสิ่งของเปื้อนเครื่องสำอางจากฟองน้ำอีกด้วย

• กลุ่มเป้าหมาย : เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบในการแต่งหน้า(อายุประมาณวัยรุ่นขึ้นไป) และทำโต๊ะหรือสิ่งของอื่นเปื้อนเครื่องสำอางจากฟองน้ำ

• รูปแบบการพับกล่อง : คือ French Reverse Tuck เหมาะกับของที่ไม่มีน้ำหนักมาก จะมีการไดคัทด้านหน้าของกล่องเพื่อสามารถใช้เป็นที่วางฟองน้ำแต่งหน้าแบบต่างๆได้ และโชว์สินค้าด้านในด้วย

• วัสดุที่ใช้

1.บรรจุภัณฑ์ภายนอกใช้เป็นกระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อน(KI) : จะเหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไปมีราคาที่ค่อนข้างต่ำช่วยลดต้นทุน สามารถย่อยสลายและรีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังรับแรงกดทับได้ดีวางเรียงซ้อนกันได้

2.บรรจุภัณฑ์ด้านในที่ห่อตัวสินค้าใช้พลาสติก OPP หรือถุงแก้ว : มีความใสจะเห็นของที่อยู่ด้านในชัดเจนจึงเป็นที่นิยมในการนำมาใส่ของ สามารถป้องกันฝุ่นสิ่งสกปรกและความชื้นได้ดี มีราคาไม่สูงหาซื้อได้ง่าย

other Ideas