SCGP

THE วัน

Idea Tank
Team : มาริยองกุ๊กๆ

Member

Ms Rujikorn Rakpanasuwan

เนื่องจากปฎิทินเป็นของใช้ที่จำเป็นของทุกบ้าน และเมื่อหมดปีทุกครั้งก็ต้องเปลี่ยนปฎิทินใหม่ เราจึงอยากเพิ่มอายุให้ปฎิทิน โดยการที่เราสามารถเลื่อนวัน และ เดือน ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถใช้ปฎิทินได้ตลอดไปจนกว่าจะเบื่อ

และสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ฟังชั่นให้เป็นไม้แขวนเสื้อและกล่องเก็บเสื้อ เมื่อเราต้องขึ้นรถไปทำงาน หรือไปเข้าค่ายโดยปราศจากสิ่งของอำนวยความสะดวก และเพื่อช่วยประหยัดพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยมีคอนเซปที่ว่า แขวนได้ไม่มีวันหมดอายุ

ขั้นตอนง่ายๆ แค่พับ ตัด ล็อค และดึงตามเส้นประ

(ใช้กระดาษทุกชิ้นจากแผ่นปฎิทินทั้ง 12 เดือน เพื่อให้มีการใช้งานมากที่สุด เหลือทิ้งน้อยที่สุด )

other Ideas