SCGP

SAFE Float

Idea Tank
Team : มะนาว-Sherbet

Member

นางสาว นิรดา หนองกลางน้ำ

นางสาว วศินี โสรินทร์

         เนื่องด้วยหน้าฝนของประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน ปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากและในหลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งผลที่ตามมาคือความเสียหายและความสูญเสียถึงชีวิต 

         ขวดน้ำพลาสติกเป็นสิ่งใกล้ตัวที่คุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจำวัน หาง่าย น้ำหนักเบา หยิบจับได้รวดเร็ว จึงเกิดแนวความคิดในการออกแบบขวดเป็นที่พยุงตัวในน้ำ สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน วัสดุที่นำมาใช้คือขวดน้ำพลาสติก (PP) ขนาดปริมาตร 5 ลิตร โดยนำตัวฝาขวดมาสอดเข้ากับรูด้านล่างของขวดอีกใบ หมุนให้เกลียวที่ปากขวดลงล็อกกับช่องด้านใน  และด้านข้างของขวดสามารถเชื่อมกันด้วยการกดให้ลงล็อคกัน จากนั้นนำมาต่อกันหลายๆใบได้เป็นแพไว้สำหรับเกาะลอยคอแบบชั่วคราว

other Ideas