SCGP

ยาสีฟันฟันเฟรช

Idea Tank
Team : Funfresh

Member

Ms Sasiwan Onsri

ต้องการทำ Packaging ยาสีฟัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่ชื่นชอบในการกินและต้องการดูแลอนามัยช่องปากให้สะอาดเพื่อคงสภาพเหงือกและฟันที่ดีไว้ (Target Group) โดยมีวิถีชีวิต (Life Stlye) คือ

- เป็นผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป

- ชื่นชอบในการรับประทานอาหารรสจัด

- ชอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ออแกนิค ที่มีผลดีต่อสุขภาพและร่างกาย

- ดูแลรักษาสุขภาพฟันโดยการทำความสะอาดฟันในทุกๆวัน

other Ideas