SCGP

CLOTHES CASE

Idea Tank
Team : Jay - K

Member

Mr Pirawat Pukkarat

Mr Korawit Khunyosyotha

Cloth case เป็นแนวคิดบรรจุภัณฑ์เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายโดยเฉพาะเสื้อสูท เพื่อลดรอยยับเริ่มตั้งแต่บรรจุไปจนถึงใช้งานและเมื่อสิ้นอายุบรรจุภัณฑ์ จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเป็นไม้แขวนเสื้อผ้าได้

หลักการที่นำมาใช้ใน cloth case คือ ลดรอยพับโดยเพิ่มพื้นที่ส่วนโค้งตรงบริเวณที่มีการพับ เพราะเสื้อสูทสามารถยับได้ง่ายและเมื่อสิ้นอายุบรรจุภัณฑ์ก็ไม่จำเป็นต้องทิ้ง เนื่องจาก cloth case สามารถนำมาใช้เป็นไม้แขวนเสื้อได้ โดยการแกะชิ้นส่วนของบรรจุภัณฑ์ออกและนำมาประกอบกันตามลวดลายที่พิมพ์ไว้

other Ideas