SCGP

กล่องกระดาษสานฝันสร้างจินตนาการ

Idea Tank
Team : JOSO

Member

Ms ่jiratchaya srichada

Ms thitinan suknin

เมื่อวัยเด็กเราทุกคนต่างมีความฝันในการไปเยือนเมืองต่างๆทั่วโลก แล้วความฝันตอนเด็กในวันนั้น และตัวเราที่โตขึ้นในวันนี้ได้ทำฝันนั้นสำเร็จแล้วหรือยัง วันนี้ JOSOจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะริเริ่มแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับเด็กๆทุกคน สร้างความฝัน สร้างแรงจูงใจ จุดประกายไฟกก้าวแรกให้กับเหล่าตัวเล็ก ไปกับโครงการ Boxducation ด้วยการทำรอยประที่กล่องเครื่องซักผ้า JOSO เป็นสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 100 สถานที่ โดยหลังจากใช้งานในหน้าที่บรรจุภัณฑ์เสร็จ นำกล่องมาพับตามรอยประเพื่อสร้างสถานที่อันยิ่งใหญ่ด้วยมือคุณ แต่ถ้าอยากจะบริจาคกล่องหลัวจากประกอบเสร็จ สามารถนำมาใส่ได้ที่จุด Boxup ตามศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนทั่วประเทศ หากมีกล่องที่ไม่ใช่กล่องเครื่องซักผ้า ก็สามารถนำมาใส่ในกล่องได้เช่นกัน กล่องอื่นๆจะถูก รีไซเคิลไปเป็นสถานที่ต่างๆมากมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นหรือเป็นสื่อการสอนตามสถานที่ต่างๆ และทาง JOSO ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น JOSO AROUND THE WORLD WITH POKEMON GO เมื่อเจอกับกล่อง Boxducation เพียงยกมือถือขึ้นมาแสกน จะพบกับโปเกม่อนตัวเล็กให้จับและยกมือถือมาแสกน qrcode ข้างกล่องเพื่อเก็บสะสมสถานที่ต่างๆ ให้ครบต่างคอลเลคชั่น (เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟฟริกา และอื่นๆ) เมือเก็บสะสมครบตามคอลเลคชั่น จะมี ของรางวัลส่วนลดการซื้อสินค้าทุกชนิดของ JOSO หากคุณอยากรู้รายละเอียดของสถานที่เพิ่มเติม สามารถพบข้อมูลและสถานที่จริงของกล่องสานฝัน ได้ที่แอพลิเคชั่น นอกจากจะสร้างสรรค์สถาปัตยยกรรมขนาดย่อมมจากกระดาษลังเหลือใช้ ยังได้สร้างสื่อการสอนแก่เด็กๆที่ยังไม่รู้จักที่อื่นๆอีกหลายแห่งบนโลก ได้ทั้งการ Upcycle และ update knowledge ส่วนเศษกระดาษที่เหลือเล็กน้อยจากการพับและการประกอบกล่อง สามารถนำมาทิ้งที่กล่อง Boxup เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีต่อไป

other Ideas