SCGP

แปรง (แปลง) พร้อมฟอฟัน

Idea Tank
Team : JeJe Group

Member

Ms Jintanakan Sirisup

นางสาว ภัคจิรา ตัมพานุวัตร

บรรจุภัณฑ์แปรงสีฟันถูกออกแบบมาให้ใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น (Single Use) เกิดเป็นขยะพลาสติกจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นเวลาผู้บริโภคซื้อแปรงสีฟันกลับบ้านมาแล้ว ก็ต้องหาอะไรมาวางเพราะถ้าใส่แก้วธรรมดาก็จะเกิดปัญหาเชื้อราได้

จึงเกิดเป็น Concept: Transform for fun โดย Transform แปลว่าเปลี่ยนรูปทรง ส่วน For fun แปลว่าสนุกสนาน ล้อกับคำว่า ฟอฟัน ในภาษาไทย ซึ่งก็คือการขึ้นรูปทรง บรรจุภัณฑ์แปรงสีฟัน ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปทรงจากกล่องเดิม เป็นที่เก็บแปรงสีฟันทรงใหม่ ให้ดูน่ารักน่าใช้มากขึ้น

Target ขึ้นอยู่กับขนาดของบรรจุภัณฑ์ถ้าเป็นไซต์เล็กก็จะเหมาะกับคนที่อยู่คนเดียว ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเหมาะกับคู่รัก หรือถ้าขนาดใหญ่สุดเลยก็จะเหมาะกับคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวสามถึงสี่คนหรือมากกว่านั้น

ในส่วนของ Design นะคะ วัสดุจะทํามาจาก “กระดาษการ์ด PVC” เป็นกระดาษเน้ือพลาสติกหนา สามารถกันนํ้าได้ค่ะ และเรา ได้พัฒนาแพตเทิลขึ้นมาเป็นลักษณะของโอริกามิแบบเรขาคณิต โดยมีพื้นที่ด้านบนสำหรับใส่ฉลาก ชื่อแบรนด์ และโลโก้ ผู้ใช้สามารถฉีกออกได้ตามรอยปรุ เพื่อให้เหลือแค่ส่วนด้านล่างแล้วกดลงครึ่งหนึ่งจนกลายเป็นที่เก็บแปรงสีฟันได้ หลังจากใช้เสร็จแล้วก็สามารถทิ้งไปพร้อมกับแปรงสีฟันได้เลย โดยกดลงอีก เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในถังขยะ

other Ideas