SCGP

Lady LongHair

Idea Tank
Team : WANG DEE

Member

Ms Pakawan Kanyakrit

นางสาว ปณิตา ศรีทอน

นางสาว อรไพลิน ร่มเย็น

Lady longhair เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงที่ชื่นชอบซื้อเสื้อผ้าเป็นประจำ ทำให้มีปริมาณเสื้อผ้าเพิ่มขึ้น ทางผู้ออกแบบจึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้ขึ้น ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ต่อเป็นกล่องเก็บเสื้อผ้าได้ เพียงแค่ยืดตัวแพ็กเกจออกก็จะได้กล่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น และสามารถเก็บเสื้อมากขึ้นได้ตามความต้องการ

other Ideas