SCGP

ปิ่นโตหนมไทย

Idea Tank
Team : Barcode Winter Aidan

Member

Ms Chonticha Khamlun

Ms Jamjira Janma

Ms Khanidtha Paemsuk

“ปิ่นโตหนมไทย” บรรจุภัณฑ์สำหรับเซตขนมไทย 4 อย่างได้แก่ กลีบลำดวน ฝอยทองกรอบ อาลัวและขนมผิง แนวคิดในการออกแบบคือบรรจุภัณฑ์เซตขนมไทยที่เหมาะสมและง่ายต่อการพกพานำไปวัดหรือทำบุญใส่บาตร แฝงขนบความเป็นไทยดั้งเดิมผ่านรูปแบบโครงสร้างที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปิ่นโต ภาชนะที่คนนิยมใส่อาหารไปวัดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลวดลายกราฟิกบนกล่องที่ผสมผสานระหว่างลายเส้นไทยกับวิถีชีวิตคนในยุคนี้สื่อสารถึงความสำคัญของขนมไทยที่อยู่คู่กับผู้คนมาอย่างช้านานผ่านสีไทยโทนให้ความรู้สึกสนุกสนาน ตัวบรรจุภัณฑ์สามารถนำไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ข้างในได้ ไม่ต้องล้าง พกพาสะดวก ง่ายต่อการทำบุญใส่บาตรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ชีวิตเร่งรีบ ต้องการความสะดวกสบาย บรรจุภัณฑ์สามารถนำไป UPCYCLE ได้ต่อ ด้วยการเปลี่ยนรูปร่างเป็นชั้นวางของและกล่องใส่ของได้ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น

other Ideas