SCGP

สนิกกี้รัน

Idea Tank
Team : SNIKKYRUN

Member

Ms Pichamon Thasanapong

Ms Thanpicha Lertluckanawong

สินค้าของเราคือกล่องรองเท้านักเรียน ที่ทำจากกระดาษลูกฟูกลอน B ซึ่งมีความแข็งแรงมากพอที่จะปกป้องสินค้าที่อยู่ด้านใน โดยเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กเรามักจะซื้อรองเท้านักเรียนใหม่แถบทุกปีทำให้มีกล่องรองเท้านักเรียนมากมายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ท้ายที่สุดก็ต้องถูกนำไปทิ้งทั้งที่ยังมีสภาพดีอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราเกิดไอเดียที่จะสร้างกล่องรองเท้านักเรียนที่ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ปกป้องสินค้า แต่เราจะทำให้กล่องรองเท้ากลายเป็นกล่องนิทานที่สามารถใช้งานต่อเป็นสื่อเสริมสร้างความรู้ โดยเราจะหยิบยกเรื่องราวของการทิ้งขยะที่ถูกต้องมานำเสนอ เนื่องจากโลกเราในปัจจุบันกำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน ซึ่งการทิ้งขยะที่ผิดวิธีก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ดังนั้นพวกเราจึงคิดว่าการปลูกฝังวิธีการทิ้งขยะที่ถูกต้องให้กับเด็กๆผ่านนิทานสนุกๆจะเป็นส่วนช่วยให้ในอนาคตโลกของเราได้กลับคือสู่สภาพแวดล้อมที่ดีดังเช่นในอดีตได้อีกครั้ง

other Ideas