SCGP

จิ๊กซอว์มหาสนุก

Idea Tank
Team : JPN

Member

Ms ่ Natsuphang Reein

นางสาว อังคณา ยศปัญญา

นางสาว ลิสา ภูงามดี

จิ๊กซอว์มหาสนุก

แนวคิดคือการนำจิ๊กซอว์มาประยุกต์ใช้กับกล่องซีเรียลเพื่อเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก เมื่อซื้อกล่องมาแล้วโดยปกติในหลาย ๆ คนต่างจะนำไปทิ้งหรือพับขายไป จึงได้มีแนวคิด ที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้นโดยการเสริมจิ๊กซอว์บนกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยออกแบบให้ด้านหลังของกล่องเป็นกราฟฟิกลายจิ๊กซอว์ไดคัท 50% ให้สามารถ ดันให้หลุดจากตัวกล่อง และนำมาต่อเป็นจิ๊กซอว์ได้

other Ideas