SCGP

ชูวับ - ชูวับ

Idea Tank
Team : en - v

Member

Mrs kwanpitcha akaraviriyasakul

Mrs Chutamas Tepa

ในทุกวันนี้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจกับการเลือกรองเท้ามากขึ้น ทั้งเพื่อสุขภาพ และ แฟชั่น ส่งผลให้การผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพียงแค่ตัวรองเท้า แต่รวมไปถึงสิ่งที่ต้องติดไปกับรองเท้าในทุกการซื้อ นั้นคือ กล่องใส่รองเท้า

เราสูญเสียทรัพยากรไปกับการผลิตกล่องเพื่อใส่รองเท้ามากมาย ทางเราจึงเล็งเห็นถึงการสูญเสียทรัพยากรไปโดยอย่างใช่เหตุ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ และ นำเศษพลาสติกที่เหลือจากโรงงานมาขึ้นรูปใหม่ และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้มากกว่าเป็นเพียงแค่กล่องใส่รองเท้าโดยทั่วไป

เบื้องต้น พยายามลดทอนจากทรงกล่องปิดทึบให้เหลือเพียงแค่การใช้เส้นสายมารัด ครอบ โดยรอบรองเท้า เพื่อให้สามารถถือกลับได้หลังจากการซื้อ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรไปกับกล่องทึบและสามารถหิ้วกลับได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งถุงพลาสติกเพิ่มอีก พอกลับไปถึงที่พักจากเดิมกล่องรองเท้าคงถูกวางเก็บไว้ในส่วนใดส่วนนึงของบ้าน จนบางทีไม่ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ จนลืมหายไปได้ แต่ชูวับ - ชูวับ จะทำให้กล่องรองเท้ามีบทบาทขึ้นมาภายในบ้าน โดยการที่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางของรองเท้ากับชูวับ - ชูวับ ให้ตั้งเป็นทรง เพื่อนำมาโชว์ในบ้านสำหรับบุคคลที่เก็บสะสม หรือ ใช้งานจริงหยิบใช้ง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งกล่องเก็บอื่นให้เปลืองทรัพยากรอย่างซ้ำซ้อนอีก

แต่นอกเหนือจากการเป็นที่ตั้งเพื่อเก็บรองเท้าในรูปแบบที่แปลกใหม่แล้วนั้น เรายังได้เพิ่มฟังก์ชันการเป็นถังขยะ ให้ชูวับ – ชูวับ เพื่อให้มีการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นไปกว่าเดิม โดยเพียงแค่ปรับเปลี่ยนทิศการตั้ง ให้ตั้งตรงก็สามารถที่จะใส่ถุงขยะ และใช้สอยได้ตามปกติ

other Ideas