SCGP

บรรจุภัณฑ์ใส่ชามอาหารสุนัข

Idea Tank
Team : BOKBOX

Member

Ms Piyaporn Nampai

นางสาว วราลี ศรีสุข

     สุนัขแต่ละสายพันธุ์จะมีสรีระที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ ความสูง ซึ่งระดับความสูงของที่วางชามอาหารสุนัข จะมีผล อย่างมากต่อสุขภาพและพวกข้อต่องของสุนัข โดยที่วางชามอาหารสุนัข มักทำจากไม้และอลูมิเนียม ซึ่งมีน้ำหนักมาก ทำให้ไม่เหมาะกับการพกพา

     เราจึงได้แก้ปัญหานี้โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ชามอาหารสุนัขที่สามารถนำมา Upcycle เป็นที่วางชามอาหารสุนัข โดยสามารถปรับระดับความสูงได้ 3 ระดับ เพื่อให้เหมาะกับส่วนสูงของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ โดยบรรจุภัณฑ์จะทำจากกระดาษลูกฟูก ลอนB และในส่วนของถาดวางชามจะทำจาก PLA(Polylactic acid) ซึ่งเป็น Biodegradable polymer เนื่องจากกระดาษลูกฟูกไม่สามารถกันน้ำได้ เราจึงเลือกใช้ PLA แทนที่จะใช้กระดาษลูกฟูกทั้งหมด

other Ideas