SCGP

จิปาถะ

Idea Tank
Team : Jiphatha

Member

Mr Phonrit Changthongkam

เริ่มจากมองหาของใกล้ตัวก็คือกล่องทิชชู่ ซึ่งกล่องทิชชู่นั้นคนส่วนใหญ่หรือทุกคนก็มักจะซื้อ ใช้ หมด และก็ทิ้ง ผมก็เลยมองว่าน่าจะยืดอายุการใช้งานของกล่องทิชชู่นี้ได้จึงเป็นที่มาของ Concept คือ Jipatha box (กล่องจิปาถะ) คือจากกล่องทิชชู่ธรรมดาๆที่ใช้หมดแล้วจะสามารถเปลี่ยนเป็นที่ของอะไรก็ได้ เพราะโดยทั่วไปแล้วกล่องทิชชู่จะวางอยู่ตามโต๊ะทานอาหาร หรือโต๊ะทำงาน หน้าโทรทัศน์ หรือแทบจะทุกส่วนภายในบ้านที่มีกล่องทิชชู่ ก็สามารถประยุกต์ใส่ของตามต้องการได้เลยเพราะมันสามารถใส่ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรีโมทต่างๆ ปากกา ดินสออุปกรณ์เครื่องเขียน หรือจะใส่อะไรก็ได้เพราะมันคือ Jiphatha Box!

other Ideas