SCGP

ความฝันแมวเหมียว

Idea Tank
Team : พระจันทร์

Member

Ms ศศินา หัตถากรวิริยะ

สินค้าทรายแมวออร์แกนิค ตรา สบาย(Sabaai) ผลิตจากถั่วเหลืองธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีและฝุ่น 'ดีต่อแมว ดีต่อคุณ ดีต่อโลก' โดยวัสดุของบรรจุภัณฑ์สินค้าประกอบด้วยกล่องใช้เป็นกระดาษลูกฟูกลอนbด้านนอกมีการพิมพ์สีธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลอนCด้านในเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ตัวกล่องและถุงบรรจุทรายแมวออร์แกนิคใช้เป็นถุงขุ่นHDPE ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ง่ายๆ

other Ideas