SCGP

พ็อก แพ็ค

Idea Tank
Team : boxing teen

Member

นางสาว kamonchat saechao

นางสาว Pitchayapar Lutthi

นางสาว Karnchanaporn Jatechayanon

กล่องกระดาษ ที่เกิดจากการขนส่ง ยิ่งในยุคของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ทุกคนสามรถเข้าถึงได้อย่างง่าย แพตฟรอมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้คนหันมาสนใจจับจ่ายผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น แต่สิ่งที่เกิดควบคู่กันกับการขนส่งนั้นคือแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็น ถุง ลัง หรือ ‘กล่องแบบต่างๆ’ เราเลยนำสิ่งใกล้ตัวที่หลายๆคนอาจมองข้าม มาทำให้เกิดการupcycle ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และยังสร้างประโยชน์และกิจกรรมให้กับผู้ใช้ โดยทางทีมของเราได้เล็งเห็นถึงขยะที่เกิดจากการทิ้งหรือห่อผ้าอนามัย ตามสถานที่ต่างๆที่อาจใช้ถุงพลาสติกในการห่อทิ้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้พลาสติก ทางเราเลยคิดและออกแบบกระเป๋าพกพาที่คุณผู้หญิงสามารถใช้ใส่ผ้าอนามัยขณะออกจากบ้าน และห่อทิ้งได้อย่างเป็นระเบียบ หรือหากเป็นคุณผู้ชาย ก็สามารถใช้ใส่ธนบัตรหรือเศษเหรียญต่างๆได้ เป็นกระเป๋าพกพาอเนกประสงค์ที่ยังช่วยรักโลกและใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

other Ideas