SCGP

ชัั้นวางหนังสือเรียนจากกล่องตู้เย็น

Idea Tank
Team : Olivia

Member

Ms Woranittha Triphon

Ms Porntiwa Meesuk

เป็นการนำกล่องตู้เย็นที่เหลือใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นชั้นวางหนังสือให้กับเด็กที่ยากไร้หรือเด็กบนดอยได้มีโอกาสมีชั้นวางหนังสือดีๆและชั้นวางหนังสือจากกล่องตู้เย็นที่ได้ประดิดออกมามีสีสันที่สวยงามและมีการเพิ่มลูกเล่นโดยตกแต่งด้วยก้อนเมฆกับพระอาทิตย์ให้ดูน่ารักเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้ชั้นหนังสือที่ประดิษฐ์จากกล่องตู้เย็นนี้เป็นมุมที่เด็กๆอยากเข้ามาใช้เข้ามาอ่านหนังสือกัน

other Ideas