SCGP

เดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

Idea Tank
Team : the loop

Member

Mr chinnapat chomphoonut

บรรจุภัณฑ์นี้คือกล่องใส่รองเท้าพกพาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสามเหลี่ยมตัดปลาย ด้านการใช้งาน เป็นกล่องใส่รองเท้าที่สามารถพับเก็บได้ในเวลาที่ใช้รองเท้าและพับเก็บไม่ให้เกิดการเสียหาย ตัวเปิดกล่องรองเท้าจะใช้แม่เหล็กเพื่อให้มีความคงทนไม่ให้รองเท้าตกหล่นหายได้ ตัวกล่องรองเท้ามีช่องไว้สำหรับถือไปไหนมาไหนได้ วัสดุที่ใช้ดูคือกระดาษลูกฟูก ไม่สามารถได้ของเหลว เช่น น้ำ เป็นต้น เพราะอาจทำให้กล่องเกิดการเสียหายได้ สิ่งที่นำมาเกี่ยวด้วยคือการ UPCYCLE ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึงการยืดอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ให้ยาวนอนขึ้น โดยที่ให้ตัวกล่องมีฟังก์ชั่นมีความสามารถ ไม่ใช่แค่กล่องรองเท้าเฉยๆโดยเสียเปล่า

other Ideas