SCGP

ไข่เค็มไชยา

Idea Tank
Team : Chalammer

Member

Ms Natsuda Sukpiam

ไข่เค็มไชยาเป็นของฝากชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ในปัจจุบัน ยังไม่ค่อยมี packaging ที่น่าสนใจและให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เรื่อง recycle สักเท่าไหร่ จึงเลือกที่จะนำสิ่งนี้มานำเสนอ โดยในตัวของบรรจุภัณฑ์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1) ส่วนของถุงพลาสติก ที่ใช้สำหรับเก็บตัวไข่เค็มที่ยังมีดินพอกอยู่ เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์ภายนอกยังสะอาดและน่าซื้อ โดยพลาสติกที่ใช้จะเป็นพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 2) ส่วนของบรรจุภัณฑ์ภายนอกจะใช้เป็นกระดาษลูกฟูก เพื่อที่จะเอื้อเฟื้อต่อการป้องกันแรงกระแทกต่อไข่ และยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยจะมีวิธีการพับกล่องเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในถังขยะได้อีกด้วย

other Ideas