SCGP

เบลลารอส

Idea Tank
Team : Bellaross

Member

Ms Ornkawe Vichakchon

Ms Rungfa Khampaeng

Ms Sasipim Kongkasawan

ผ้าอนามัยนับเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้หญิงทุกคน การนับรอบประจำเดือนถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเตรียมตัว เพราะบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพได้ Bellaross มองถึงปัญหา Packaging ผ้าอนามัยในท้องตลาดที่ก่อให้เกิดเป็นขยะพลาสติกหลังการใช้จะสร้าง Carbon footprint อย่างล้นหลาม จึงได้ออกแบบ Packaging สำหรับผ้าอนามัยจำนวน 3 ขนาด มี stickers ที่ซองแบ่งแยกตามขนาด เมื่อใช้งาน นำ stickers รูปดอกไม้บนซองมาแปะที่ปฏิทินทางด้านซ้าย สามารถบอกปริมาณมามาก - มาน้อยตามจำนวนผ้าอนามัยที่ใช้ รวมถึงได้จดบันทึกรอบเดือนไปในตัว เมื่อใช้เสร็จ ตัว Packaging สามารถนำมา Upcycling ได้ทั้งตัวปฏิทินและตัวกล่อง โดยที่นำฝาปฏิทินมาพับตามรอยปรุ สอดเข้าไปเป็นช่องเก็บของ ด้านบนของตัวกล่องยังสามารถสร้างรอยฉีก เป็นที่แขวนกุญแจได้อีกด้วย นับเป็นการ Upcycling ตัว Package ได้สองต่อ และครบวงจร

other Ideas