SCGP

แบ็ค-โน-แบด

Idea Tank
Team : The-P-combination

Member

Mr naluesed Aroonsirichok

นางสาว กัณทิมา สีไสว

Ms Pawornwan Khamnong

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน มีแนวโน้มเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีความนิยมสูงในขณะนี้ เสื้อผ้าเป็นอีกปัจจัยที่กำลังมาแรงผ่านการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต เมื่อมีการซื้อขาย ย่อมมีกระบวนการขนส่งจากผู้ขายไปสู่ผู้รับ โดยมีตัวกลางนำส่งโดยผ่านบริษัทขนส่งต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในกระบวนการนี้สร้างขยะขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ขายมักจะเลือกการบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อลดค่าขนส่ง เพราะการบรรจุเช่นนั้นช่วยให้ขนส่งสามารถบรรทุกพัสดุได้หลากชิ้นในการขนส่งหนึ่งรอบ และเมื่อถึงมือผู้รับ ถุงบรรจุที่ใช้ในการขนส่งเหล่านั้นก้จะกลายเป็นขยะไปโดยสิ้นเชิง ทางกลุ่มของพวกเราได้มีแนวคิดที่จะต่ออายุให้กับถุงบรรจุภัณฑ์เหล่านั้น โดยที่ใช้ทรัพยากรในการผลิตเท่าเดิมและใช้คุณสมบัติเดิมของบรรจุภัณฑ์ เพียงแต่มีการออกแบบรอยประเพื่อให้ผู้รับสามารถฉีกรอยปรุนั้นเพื่อนำพัสดุของตนออกมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่ง โดยการฉีกตามรอยปรุจะช่วยให้ผู้รับสามารถนำบรรจุภัณฑ์นั้นมาใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยเปลี่ยนรูปจากซองพัสดุเป็นกระเป๋าลำลองเพื่อบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่ผู้ใช้ต้องการแยกออกมาจากกระเป๋าหลัก เช่น รองเท้า ชุดว่ายน้ำ ที่อาจสร้างความสกปรกหากนำไปรวมกับของใช้อื่น ๆ

other Ideas