SCGP

คุณเลือกได้

Idea Tank
Team : nice

Member

Ms plaifah janda

กล่องทรง 8 เหลี่ยม

- เปิดมาด้านในจะเจอกับแขนตัวล็อคแจกันทั้ง 2 ข้าง

- และด้านในตัวบรรจุภัณฑ์จะมีช่องล็อคกลางลำตัวของแจกันอีก 1 ชั้น

วิธีการ Upcycle

ฉีกกล่องตามรอยฉลุตามการใช้งาน

- ฉีกตามรอยฉลุที่แขนตัวล็อคแจกัน และฝาด้านบน เพื่อ Upcycle เป็นที่ใส่ของ หรือโคมไฟ

- ฉีกตามรอยฉลุรูปวงกลมที่ฝาด้านล่าง เพื่อ upcycle เป็นแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ หรือกล่องใส่ทิชชู

other Ideas