SCGP

CONVERZ

Idea Tank
Team : The Uncle Design

Member

Mr Thammarat Nakkarach

Mr Thammarat Nakkarach

ทางผู้ออกแบบมีความเห็นว่า นอกจากเรื่องของการลดปัญหาปริมาณขยะแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสิ่งของสวยงาม อย่างสร้อยคอและเครื่องประดับ ควรมีหน้าที่ในการสะท้อนตัวตนของผู้ใช้งานและทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว.

other Ideas