SCGP

Be2SLIPPER

Idea Tank
Team : 2000

Member

Ms Rungarun Sae-Ueng

ผลิตภัณฑ์นี้ คือ บรรจุภัณฑ์ใส่ผ้าขนหนูก็สามารถกลายร่างเป็นคลิปเปอร์ ได้ โดย ได้รับแรงบันดาลใจจาก รับสั่ง โดยทั้งเป็นทั้งที่อยู่อาศัย พ.ศ และเป็นแหล่งเก็บอาหารและยังอีกด้วย จึงนำมาเปรียบว่า ผ้าขนแล้ว ข้าวปะยาง คือ การจุณฑ์ที่สามารถคลายกับเปลี่ยนเป็น คอปเปอร์ได้ เพียงแต่การตามรอยปะ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดช่วย

other Ideas