SCGP

SCGP Packaging Speak Out 2021

PACKAGING IS THE MESSAGE ส่งเสียงเปลี่ยนโลกด้วยแพคเกจจิ้ง

challenge2021 cover

จะเป็นอย่างไร หากแพคเกจจิ้งบนโลกใบนี้สามารถทำหน้าที่ได้มากกว่าการเป็นสิ่งห่อหุ้ม วันนี้เราจึงขอเชิญเหล่า GEN Z มานิยามแพคเกจจิ้งในรูปแบบใหม่ ที่สามารถส่งข้อความสื่อสารออกไปให้โลกรู้ว่า แพคเกจจิ้งชิ้นนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในประเด็นอะไร ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเชิงสิ่งแวดล้อมที่คุณอยากแก้ไขให้โลกใบนี้ดีขึ้น หรือประเด็นเชิงสังคมที่คุณอยากเปลี่ยนให้สิ่งรอบตัวน่าอยู่มากขึ้น


ให้ PACKAGING เป็น MESSAGE

ที่สามารถพูดแทนทุกประเด็นเกี่ยวกับโลก และสังคม ที่ GEN Z อยากเปลี่ยนมากที่สุดผ่านการส่งชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจจิ้ง ใน 2 หัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นการครีเอท PACKAGING DESIGN สุดสร้างสรรค์ หรือจะเอาการจัดการแบบเดิม ๆ มาหา PACKAGING SOLUTIONS ใหม่ ๆ ก็ทำได้ถ้าคุณอยากส่งเสียง ให้โลกนี้ดีขึ้น ... เราก็พร้อมขอมอบเวทีนี้ให้คุณ


PACKAGING DESIGN

SCGP ชวนคนรุ่นใหม่มา ดีไซน์แพคเกจจิ้ง ที่ไม่ใช่แค่ไว้บรรจุของเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่ส่งต่อความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียการใช้งานที่สร้างคุณค่าให้แพคเกจจิ้ง ในแบบที่สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งาน และผู้ส่ง


PACKAGING SOLUTIONS

SCGP ชวนคนรุ่นใหม่มา ครีเอทโซลูชั่นเกี่ยวกับแพคเกจจิ้ง ไม่ว่าจะผ่านวัสดุใหม่ ๆ ผ่านการสื่อสาร ผ่านเทคโนโลยี หรือผ่านแผนธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ประเด็นต่าง ๆ ที่พวกเขาอยากเปลี่ยน และทำให้โลก สังคม หรือชีวิตผู้คนดีขึ้น


ผู้ชนะโครงการ SCGP Packaging Speak Out 2021

ประเภท PACKAGING DESIGN

 • รางวัล The Best of the Packaging Design Challenge ได้แก่ ทีม Ilovehousehusband กับผลงาน Oh! my man ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านสำหรับคุณผู้ชาย
 • รางวัล Runner-up of the Packaging Design Challenge ได้แก่ ทีม Pineapple กับผลงาน ทุกคนดูดีในแบบของตัวเอง
 • รางวัล The Final Popular Vote of the Packaging Design Challenge ได้แก่ ทีม Marlin กับผลงาน สอนลูกให้เป็นฮีโร่จากแพคเกจครีมกันแดด

ประเภท PACKAGING SOLUTIONS

 • รางวัล The Best of the Packaging Solutions Challenge ได้แก่ ทีม The Victor กับผลงาน BUGSGUARD ฟิล์มป้องกันมดและแมลง
 • รางวัล Runner-up of the Packaging Solutions Challenge ได้แก่ ทีม Amoeba กับผลงาน PASS STICK!
 • รางวัล The Final Popular Vote of the Packaging Solutions Challenge ได้แก่ ทีม The Victor กับผลงาน BUGSGUARD ฟิล์มป้องกันมดและแมลง

ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในโครงการ SCGP Packaging Speak Out 2021

PACKAGING DESIGN

 • ทีม Ilovehousehusband นางสาวภักติ จตุพร และนางสาวชนิตา รัตนภักดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ทีม Marlin นายกฤศภณ ศุภดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวกมลวรรณ ชัยสกุลสุรินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ทีม Pineapple นางสาวชลธี เจวารี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์
 • ทีม Thaenthai Chaiburin นายแทนไท ชัยบุรินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
 • ทีม Three Pack Up นายหิรัญปกรณ์ จิราพัชญ์หิรัญ Kyushu University คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวชมพูพิชญา สายบุญยาดิษฐ์ Sias University คณะ International Economic and Trade และนตางสาววรกมล ฤกษ์บางพลัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

PACKAGING SOLUTIONS

 • ทีม bumblebeam นางสาวชิตยาภรณ์ ปลื้มอารมย์Silpakorn University International College คณะ Digital Communication Design
 • ทีม The Victor นางสาวภาวินี พิงไทย และนายภัทรชัย ลายนาคขด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • ทีม Circular MoveOn นายเสฏฐวุฒิ เพิ่มพัฒน์เดชากุล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์
 • ทีม Amoeba นายพีรศิลป์ หุตะแพทย์ และนางสาวจีราพร วิริยะ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์
 • ทีม The ace นางสาวจิรัฐยา วิโรจน์บูรพา และนางสาวพิชชาภา วิทยาพิภพสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

other years