SCGP

SCG Packaging x Wallpaper* Ấn bản Thái Lan "THE CHALLENGE 2016"

Mang lại giá trị cho xã hội

challenge2016 cover

SCGP, nhà cung cấp giải pháp bao bì hàng đầu tại ASEAN, đã phối hợp với tạp chí Wallpaper (ấn bản Thái Lan) để mời tất cả sinh viên đại học trên toàn Thái Lan tham gia thử thách trong cuộc thi thiết kế bao bì mang tên "SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2016”với chủ đề "Mang lại giá trị cho xã hội". Trong sự kiện này, các nhà thiết kế trẻ được giao nhiệm vụ tạo ra bao bì mang lại giá trị cho xã hội. Mục đích là để đảm bảo đem lại thêm giá trị thông qua sản phẩm chủ đề của cuộc thi, được phát triển bởi các công ty có trách nhiệm xã hội trên khắp Thái Lan trong hành trình tìm kiếm loại bao bì phù hợp giúp tạo ra thu nhập và bổ sung giá trị bền vững.


The Best of the Challenge and The Popular Challenge 2016 – “Fresh, straight from the hand” by Mr. Nattapong Chinvong, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

The Best of Design Challenge 2016 – “6 cups yogurt set” by Ms. Wilita saepua, Faculty of Art and Design, Rangsit University

The Best of Functional Challenge 2016 – “FISHERPACK” by Ms. Irin Intrawut, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University


The top 10 finalists in the SCG Packaging x Wallpaper* Thai Edition ‘THE CHALLENGE 2016’

  • “Yok Krok-Thai Chili Paste” by Ms. Jerawan Sereewaesarat, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University
  • “Egg Organic” by Mr. Napong Rattanaraktiya, Medical and Science Media, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
  • “Fresh, straight from the hand” by Mr. Nattapong Chinvong, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
  • “HAPPY FARM” by Mr. Taewit Kaewnaparitthikul, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
  • “6 cups yogurt set” by Ms. Wilita saepua, Faculty of Art and Design, Rangsit University
  • “POK! POK!” by Mr. Wutthichai Musiket, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University
  • “VARAVARI” by Mr. Sankom Thamsathient, Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University
  • “Sak Pap” by Mr. Isaranuwat Ulakaew, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
  • “Rice” by Ms. Irin Purasachit, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
  • “FISHERPACK” by Ms. Irin Intrawut, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

other years