SCGP

SCG Packaging x Wallpaper* Phiên
bản Thái Lan "THE CHALLENGE 2017"

Tính sáng tạo khả thi

challenge2017 cover

SCGP, nhà cung cấp giải pháp bao bì hàng đầu, đã phối hợp với tạp chí Wallpaper (ấn bản Thái Lan) để mời tất cả sinh viên đại học trên toàn Thái Lan tham gia thử thách trong cuộc thi thiết kế bao bì mang tên "SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017" với chủ đề "Tính sáng tạo khả thi". Thử thách thiết kế bao bì 2017 sẽ do Theparos Food Products Public Company và Ampol Food Group đồng tổ chức; sẵn sàng đưa thiết kế chiến thắng vào thị trường thực tế. Chương trình nhằm mục đích cung cấp một nền tảng để sinh viên trong ngành sáng tạo thể hiện tiềm năng thiết kế bao bì và đóng góp vào công việc thiết kế bao bì sáng tạo, đồng thời thiết lập mạng lưới và mối quan hệ với các giáo sư chuyên ngành thiết kế bao bì. Mục tiêu là để đảm bảo rằng trình độ ngành thiết kế bao bì của Thái Lan có thể phát triển hơn bao giờ hết.


The Best of The Challenge 2017

Category 1: “Mountain of Tastes” by Mr. Nithithat Phanthurangsri, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Category 2: “Plik Prik x Kratiem” by Ms. Pimmada Niyomrak, , Chulalongkorn University

Category 3: “Originality” by Ms. Phattrawin Winyaphongphan, Chulalongkorn University

Category 4: “Enmilk For Mom” by Ms. Thanaporn Kusomanomai, Chulalongkorn University

The Popular Challenge: “Roi Thai Ready” by Chakkrit Burakunamanee, Sripatum University


The top 12 finalist teams in the SCG Packaging x Wallpaper* Thai Edition ‘THE CHALLENGE 2017’

Category 1:

 • Ms. Jerawan Sereewaesarat, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University
 • Mr. Peerawit Akarnrak, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • Mr. Nithithat Phanthurangsri, Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Category 2:

 • Ms. Pimmada Niyomrak, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • Mr. Sorawit Opaphongphan, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • Ms. Natchawikarn Tangsomwong, Faculty of Architecture and Design, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

Category 3:

 • Ms. Phattrawin Winyaphongphan, Ms. Pimmada Niyomrak, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • Ms. Wilita saepua, Faculty of Art and Design, Rangsit University
 • Ms. Nutthaya Puangphong Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

Category 4:

 • Ms. Chanittra Pholthanawasit, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • Ms. Thanaporn Kusomanomai, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • Ms. Sarocha Tiensri, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

b{SCG Packaging x Wallpaper Thai Edition I The Challenge 2017 (Finalists Round)}#modal https://youtu.be/i2IxSGwikg4

other years