SCGP

"The Challenge - Cuộc thi Thiết kế Bao bì 2019" của SCGP

Bao bì “Hướng tới kinh tế tuần hoàn” vì sự bền vững

challenge/challenge2019 cover

Với tư cách là nhà cung cấp các giải pháp bao bì hàng đầu tại ASEAN, SCGP mời sinh viên đại học trên toàn Thái Lan tham gia “The Challenge – Cuộc thi Thiết kế Bao bì 2019”, đây là năm thứ tư cuộc thi này diễn ra. Sự kiện này là cơ hội để các sinh viên trẻ sáng tạo thể hiện tiềm năng trong lĩnh vực thiết kế bao bì và đóng góp vào công việc thiết kế bao bì sáng tạo nhằm nâng tầm cho ngành bao bì của Thái Lan.


Năm nay, cuộc thi có chủ đề “Hướng tới kinh tế tuần hoàn: bao bì bền vững” theo nguyên tắc kinh tế tuần hoàn ở 3 nhóm ngành hàng là thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn - thực phẩm ăn liền và đồ uống.


The Best of The Challenge 2019 – “Neow Ni” by Ms.Sahasrudee Rittisman and Ms.Waratchaya Kadchuang, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University

The Design Challenge 2019

 • “LIQSULATE” by Mr. Warathorn Wasoontharatham, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
 • ‘Neow Ni’ by Ms.Sahasrudee Rittisman and Ms.Waratchaya Kadchuang, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
 • “Warm Green Tea” by Mr. Peranat Pinsuwan and Ms.Jamjuree Sungthong Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University

The Customer Excellence2019

 • “Slurp” by Ms.Phinyaphat Itthichaidechanun, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
 • “OKAYU” by Mr. Itthichod Chanchaiworawit, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • “LUCK” by Ms.Nion Suasamut, Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin

The Honorable Mention 2019

 • “POCIL” by Ms.Chantarat Boonkurt and Ms.Arisa Arunkiettikul, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • “Good Day Cake” by Ms.Tisha Wongphimonporn, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
 • “Jad Jan” by Ms.Jinjutha Prathepthinthong and Ms.Phanatchaphan Jantawong, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • “Do-milk-no” by Mr. Tawit Thippimwong and Mr. Kardbandit Muenthom, Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

The Popular Vote 2019

"Klub Khao" by Ms.Sirinda Limsong and Mr. Phachara Kangsadalphiphop, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University


The top24 finalist teams in The Challenge 2019 – Packaging Design Contest

Category 1 – Frozen Food

 • “KOSHOKU” b yMs.Waraporn Sittipakorn and Ms.Orranut Chengsanoi, Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University
 • “LIQSULATE” by Mr. Warathorn Wasoontharatham, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
 • “PICKPORK” by Mr. Paphawin Siripho, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
 • “POCIL” by Ms.Chantarat Boonkurt and Ms.Arisa Arunkiettikul, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • “ReFEZ” by Mr. Krit Khemachit, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
 • “Spin Ice” by Ms.Phinyaphat Chaidechanun, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
 • “SUMSOUP” by Ms.Thannaree Suphatrawiporn and Ms.Mathurin Kaothong, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
 • “Tasty Trip” by Ms.Phattranit Tantiwarattanathikul and Praipha Kittiphinitnun, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

Category 2 – Ready to Cook Ready to eat

 • “OKAYU” by by Mr. Itthichod Chanchaiworawit, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • “Maroon Mooncake” by Ms.Thanitsara Chaonawong, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
 • “Good Day Cake” by Ms.Tisha Wongphimonporn, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
 • “Shushi Ey-Shi” by Mr. Jedsada Suwanchailop, Faculty of Architecture, Urban Design & Creative Arts, Mahasarakham University
 • "Klub Khao" by Ms.Sirinda Limsong and Mr. Phachara Kangsadalphiphop, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • “Jad Jan” by Ms.Jinjutha Prathepthinthong and Ms.Phanatchaphan Jantawong, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • “Instant noodle” by Mr. Phuphat Kotanun, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
 • “Neow Ni” by Ms.Sahasrudee Rittisman and Ms.Waratchaya Kadchuang, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University

Category 3 – Beverage

 • “Chew” by Ms.Dollaya Phothisarat, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
 • “Do-milk-no” by Mr. Tawit Thippimwong and Mr. Kardbandit Muenthom, Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
 • “Fruiteeze” by Mr. Thadakorn Phoomrachat, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
 • “LEVEL UP” by Mr. Krit Khemachit, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
 • “LUCK” by Ms.Nion Suasamut, Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
 • “Milk puzzle” by Mr. Phanu Phatthakawong Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
 • “Wine Class” by Ms.Aphitchaya Mokmongkol, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University

“Warm Green Tea” by Mr. Peranat Pinsuwan and Ms.Jamjuree Sungthong Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University

other years