SCGP

Cuộc thi Thiết kế Bao bì SCGP Packaging Design
Challenge Việt Nam 2021

Vươn Tầm Sáng Tạo

challenge2021 cover

đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực tăng thêm giá trị cho sản phẩm để phát triển trong dài hạn. Thiết kế Bao bì chính là một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược kinh doanh


SCGP tìm kiếm những nhà thiết kế trẻ tài năng tại Việt Nam, những người có tư duy sáng tạo vượt mọi khuôn khổ và thách thức những giới hạn trong ngành thiết kế bao bì. Năm nay, chúng tôi kêu gọi tất cả các sinh viên đam mê thiết kế tham gia Cuộc thi Thiết kế Bao bì SCGP Packaging Design Challenge Việt Nam 2021 với chủ đề ‘Vươn Tầm Sáng Tạo’


SCGP Việt Nam theo đuổi sứ mệnh hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng thiết kế bao bì, với nền tảng chính là những tài năng trẻ.


The Best of Challenge Awards: 30 Million VND with a trophy and certificates


The Honorable Mention Awards: 5 Million VND with certificates

 • Sales Promoting Packaging Design category
  • Câu chuyện biển cả by Unity team
  • Chuyến tàu khởi hành by DA team
 • Transportation Packaging Design category:
  • Bơ Vitamin My Natural Beauty from CoCo team
  • WE ARE APPLES from THREE APPLES team
 • Environmentally-Friendly Packaging Design Category:
  • Hộp mì Xanh from T-sight team
  • MÌ SAFOCO from V5 team

The Honorable Mention Awards: 5 Million VND with certificates

 • Câu chuyện biển cả by Unity team
 • Chuyến tàu khởi hành by Đội DA team
 • Nâu by GEM tea

Transportation Packaging Design Category

 • Bao bì vận chuyển cây lan from L’ESPOIR team
 • Bơ Vitamin My Natural Beauty from CoCo team
 • WE ARE APPLES from THREE APPLES team

Environmentally-Friendly Packaging Design Category

 • Hộp mì Xanh from T-sight team
 • MÌ SAFOCO from V5 team
 • Reusable Cellphone Packaging from Ulagod team

other years