SCGP
  • Phone

KEY DATES

Speakout agenda

CUỘC THI SCGP PACKAGING
SPEAK OUT 2022 VIỆT NAM

Tái định nghĩa “bình thường mới” cho thế hệ mai sau với mơ ước kiến tạo thế giới tốt đẹp hơn

RETHINK FOR BETTER NORMAL

Cơ hội tuyệt vời cho thế hệ Gen Z tại Việt Nam thử sức trong lĩnh vực thiết kế bao bì bền vững khi tham gia cuộc thi với hai chủ đề “EASY TO RECYCLE” VÀ “UPCYCLE”. Nếu bạn mong muốn đóng góp tiếng nói của mình cho một thế giới tốt đẹp hơn…Đây chính là cơ hội của bạn.

Rules Speak Out 2022

Chi tiết
cuộc thi.
icon PDF
Tải
chi tiết của cuộc thi.
icon PDF
Gửi bài dự thi của bạn

Thời gian nộp bài :

Thailand icon
SCG Packaging Speak out 2022
1 tháng 7 năm2022 đến
Vietnam icon
SCG Packaging Speak out 2022 Vietnam
2 tháng 9 năm 2022.

the challenge