Responsive image
Responsive image


โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ The Challenge - Packaging Design Contest 2019

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี จัดโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ “The Challenge - Packaging Design Contest 2019” ภายใต้แนวคิด “Move towards a Circular Way” บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. Frozen Food
  2. Ready to eat หรือ Ready to cook
  3. Beverage

ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วม “Marketing & Design Camp” และชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

เปิดรับสมัครผลงานวันที่ 24 มิถุนายน - 13 กันยายน 2562

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์และมีเวทีในการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ่านการประกวด และเพิ่มความน่าสนใจให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

 


ประกาศผลโครงการ The Challenge - Packaging Design Contest 2018 (ภาพผลงาน)

Responsive image Responsive image


SCG The Challenge – Packaging design contest