SCGP
  • line

KEY DATES

Speakout agenda

SCGP Packaging
Speak Out 2023 - Việt Nam

Cùng lên tiếng cho thế giới biết về thiết kế bao bì

Duy Tân và SCGP tự hào công bố cuộc thi Thiết kế bao bì năm 2023

với chủ đề Góp Sáng Kiến, Tạo Tương Lai

Thể lệ cuộc thi

Thông tin tóm tắt &
Giải thưởng
icon PDF
Tải xuống
Tải thông tin Cuộc thi
icon PDF
Gửi bài dự thi của bạn
Thời gian:
Hiện tại - 17 Tháng 10 năm 2023

CÁC NĂM TRƯỚC