SCGP

The Briefs & AwardsThailand

เพราะเรื่องปกติ อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ปกติสำหรับทุกคน

SCGP ชวนเหล่า Gen Z ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ผ่านการส่งชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับ
การ “EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE”
ถ้าคุณอยากส่งเสียง ให้โลกนี้ดีขึ้น ... เราขอมอบเวทีนี้ให้คุณ

นิยามของคำว่า “EASY to RECYCLE” และ “UPCYCLE” ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ SCGP Packaging Speak Out 2022

EASY to
RECYCLE

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ง่ายต่อการแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

ไม่ว่าจะเป็นการคิดออกแบบเพื่อแยกชิ้นส่วนของบรรจุภัณฑ์ หรือการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจในวิธีการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ การออกแบบนั้นต้องให้ผู้บริโภคทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และซับซ้อน

Recycle

upcycle

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยคำนึงถึง
การยืดอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น

ก่อนที่จะนำไปทิ้ง โดยใช้วิธีการเปลี่ยนรูปร่าง (Transformation) ของบรรจุภัณฑ์หลังจากที่นำสินค้าออกมา ให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง (Reuse) โดยรอยตัด รอยพับ หรือรอยปรุต้องอยู่บนบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ กรณีที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกอนุโลมให้ใช้เครื่องมือตัด เจาะ และกาวเพิ่มเติมเพื่อช่วยในกระบวนการแปรรูปได้ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ ต้องให้ผู้บริโภคทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

Upcycle
หัวข้อการส่งผลงาน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับการ “EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE”

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดเลือกส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากอุตสาหกรรม*ต่อไปนี้
 • อาหารสด อาหารสำเร็จรูป และอาหารแปรรูป รวมสินค้าการเกษตร เช่น ผักและผลไม้สด ธัญพืช อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง และอาหารและขนมขบเคี้ยว
 • ธุรกิจอีคอมเมิร์ช
 • บริการส่งและนำกลับ อาหารและสินค้าต่าง ๆ
 • เครื่องดื่ม
 • สินค้าเพื่อการอุปโภค
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • เสื้อผ้า สิ่งทอ และรองเท้า
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ยกเว้น สินค้าผิดกฎหมาย

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุ กระดาษ หรือพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกระดาษและพลาสติกร่วมกัน

KEY DATES

Speakout agenda

rules & regulations

Eligibility Rules

คุณสมบัติ ผู้เข้าประกวด

คุณสมบัติ ผู้เข้าประกวด

 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนและนักศึกษา อายุระหว่าง 17-25 ปี โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี ในวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดสัญชาติ
 • ผู้สมัครสามารถสมัครแบบทีม โดยมีสมาชิก 1-3 คน ซึ่งสามารถรวมกลุ่มจากต่างมหาวิทยาลัย ต่างสาขาวิชาได้ ทั้งนี้แต่ละทีมสามารถลดจำนวนคนในทีมได้ในระหว่างการแข่งขัน แต่ไม่สามารถเปลี่ยน หรือเพิ่มจำนวนคนในทีมได้
 • ผู้สมัครแต่ละคน มีสิทธิ์ลงสมัครในนามสมาชิกของทีมได้มากกว่า 1 ทีม

Submission Requirements

การส่งผลงาน

การส่งผลงาน

 • การประกวด SCGP Packaging Speak Out 2022 แบ่งเป็นการประกวด ที่ประเทศไทย และการประกวดที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งแยกการตัดสินผลงาน และการมอบรางวัลเป็นเอกเทศกัน ผู้สมัครต้องพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดพร้อมกันทั้ง 2 ประเทศได้ โดยทีมงานจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทีมที่มีผู้สมัครส่งผลงานเข้าร่วมทั้ง 2 ประเทศทันที
 • ในการประกวด SCGP Packaging Speak Out 2022 ของแต่ละประเทศ แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน และไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 • ลงทะเบียนทีมผู้สมัคร และส่งผลงานทางออนไลน์ที่ www.scgpackaging.com ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม – 12 กันยายน 2565 โดยปิดรับผลงานเวลา 23.00 น. (GMT +7)
 • รายละเอียดของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด
  • (บังคับ) ภาพผลงานที่จะแสดงเป็นภาพปก (Cover photo) บนเว็บไซต์ ขนาดภาพ 1280*720 (แนวนอน) ความละเอียด 72 dpi ไฟล์นามสกุล .jpeg , .jpg , .png ขนาดไม่เกิน 5 mb จำนวน 1 ภาพ
  • (บังคับ) รายละเอียดของผลงาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • (บังคับอย่างน้อย 1 รูป ในกรณีที่มีภาพเดียว สามารถใช้ภาพปกมาอัปโหลดได้ ตามขนาดภาพรายละเอียดผลงานที่ระบุไว้) ภาพรายละเอียดผลงาน ขนาดภาพ 1280*720 (แนวนอน) ความละเอียด 72 dpi ไฟล์นามสกุล .jpeg , .jpg , .png ขนาดไม่เกิน 5 mb จำนวน 1 - 5 ภาพ
  • (ไม่บังคับ) ลิงค์วิดีโอการนำเสนอผลงานจากยูทูป ความยาววิดีโอไม่ไม่เกิน 1.30 นาที
 • การเตรียมตัวของผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
  • (ไม่บังคับ) นัดหมายปรึกษาเรื่องการออกแบบกับนักออกแบบ SCGP ช่วงวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ตามตารางที่ทีมงานจัดไว้
  • (บังคับ) พัฒนาผลงานเพื่อนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ จัดทำสไลด์เพื่อนำเสนอบนเวที และส่งไฟล์นำเสนอผลงานขนาด A2 จำนวน 1 ชิ้นงาน เพื่อให้ผู้จัดงานใช้ประกอบการจัดแสดงผลงานในรอบชิงชนะเลิศ
  • (บังคับ) จัดทำ Mock up ผลงานตามสัดส่วนจริง (1:1) เพื่อประกอบการนำเสนองาน และการจัดแสดงผลงานในรอบชิงชนะเลิศ
   • หากมีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนองานในรอบสุดท้ายเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ผู้เข้ารอบจะต้องจัดเตรียมวิดีโอที่ถ่ายทำ Mock up เพื่อเปิดประกอบการนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ

Key Dates

กำหนดการการประกวด

กำหนดการการประกวด

1 สิงหาคม – 12 กันยายน 2565 (ปิดรับผลงานเวลา 23.00 น.)

 • ลงทะเบียนทีม และส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางออนไลน์

18 กันยายน 2565

 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ผ่านทางเว็บไซต์

19-23 กันยายน 2565

 • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย นัดหมายปรึกษาออนไลน์เรื่องการออกแบบกับนักออกแบบ SCGP

8 ตุลาคม 2565

 • งานรอบชิงชนะเลิศ SCGP Packaging Speak Out 2022 ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายนำเสนอผลงานทีมละ 5 นาที บนเวที และประกาศผลผู้ชนะเลิศ

Judging Criteria

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

Creativity and Design concept - ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดการออกแบบ (30 คะแนน)

 • แนวคิดในการออกแบบ สื่อสารเรื่อง “EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE” หรือ ได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และโดดเด่น

Functionality - การออกแบบด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ (30 คะแนน)

 • การออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์มีความเป็นไปได้ในการผลิต และออกแบบให้ผู้บริโภคใช้งานได้สะดวก ง่าย และไม่ซับซ้อน
 • แพคเกจจิ้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติในด้านการห่อหุ้ม ปกป้องสินค้า และมีการระบุฉลากสินค้า

Aesthetic and Customer centricity - การออกแบบกราฟิกมีความสวยงามและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย (30 คะแนน)

 • การออกแบบกราฟิกมีความสวยงาม และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่เลือก

Practicality and Marketability - มีความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาต่อในเชิงธุรกิจ (10 points)

 • บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมามีความเป็นไปได้ในการนำไปทำขายจริง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านการตลาด

Awards

ประเภทรางวัล

ประเภทรางวัล

ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีมได้รับประกาศนียบัตรจาก SCGP ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

รางวัล The Best of Challenge (จำนวน 1 รางวัล)

 • ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และมอบประกาศนียบัตรใส่กรอบจาก SCGP ให้สมาชิกทุกคนในทีม

รางวัล Runner-Up (จำนวน 1 รางวัล)

 • ทีมที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท และมอบประกาศนียบัตรใส่กรอบจาก SCGP ให้สมาชิกทุกคนในทีม

รางวัล Honorable Mentions (จำนวน 3 รางวัล)

 • ทีมที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 3-5 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท

Rules & Regulations

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด

 • ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครของผู้ประกวดต้องเป็นข้อมูลจริง และรายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนตามที่ระบุในใบสมัครนี้ มิฉะนั้นผลงานของท่านถือเป็นโมฆะ
 • ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ด้วยตนเอง และไม่ทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือนำผลงานของบุคคลอื่นส่งประกวด และไม่นำเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือโต้แย้งในสังคม รวมทั้งยืนยันว่าผลงานที่ส่งประกวดไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น และต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดที่ใดมาก่อน หากได้รับรางวัล และมีการตรวจพบในภายหลังว่ามีผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การประกาศผลจะถือเป็นโมฆะ และ SCGP มีสิทธิเรียกคืนรางวัลทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้สมัครยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อผู้จัดประกวดด้วย
 • ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ SCGP และอนุญาตให้นำทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการค้าขายเชิงพาณิชย์ได้ และอนุญาตให้ผู้จัดประกวดสามารถเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์การประกวดที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้
 • 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Finalists ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ SCGP และสามารถดัดแปลง ทำซ้ำ คัดลอกผลงานดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้
 • เจ้าของผลงานทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของการประกวด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ แต่หากมีเหตุจำเป็นจริง ๆ จะต้องแจ้งให้ผู้จัดประกวดรับทราบและจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป
 • ผู้จัดประกวดจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ให้ในอัตราร้อยละ 5 จากผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับเงินรางวัลจากการประกวด ตามกฏหมายกำหนด
 • การยื่นใบสมัครของผู้เข้าร่วมประกวดถือว่า ผู้เข้าร่วมประกวดตกลงปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานทุกประการ และให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้าร่วมประกวดยอมรับการพิจารณาและคำวิจารณ์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแสดงผลงานหรือการเผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวดโดยสงบ และจะไม่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อันเกี่ยวกับการพิจารณาและคำวิจารณ์ดังกล่าว ในทุกช่องทางการสื่อสาร อันเป็นเหตุให้คณะกรรมการและ/หรือผู้จัดโครงการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงอย่างใด
 • SCGP ถือว่าท่านยินยอมให้เว็บไซต์ส่งข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ และอีเมลแอดเดรส (ต่อไปในข้อกำหนดนี้เรียกว่า “ข้อมูลผู้ใช้”) ไปยัง SCGP และ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ SCGP รวมทั้งยินยอมให้ SCGP และ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต บันทึก ประมวลผล และเก็บข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าวตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SCGP

ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SCGP ได้ที่

https://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice