SCGP

The Briefs & Awards

เพราะเรื่องปกติ อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ปกติสำหรับทุกคน

SCGP ชวนเหล่า Gen Z มาออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผ่านการสร้างสรรค์แพคเกจจิ้งเพื่อผู้สูงวัย (Packaging for Seniors)
ถ้าคุณอยากส่งเสียง ให้โลกนี้ดีขึ้น ... เราขอมอบเวทีนี้ให้คุณ

นิยามของคำว่า “Possibilities for the Betterment” ในการประกวดออกแบบแพคเกจจิ้ง SCGP Packaging Speak Out 2023

Possibilities

for the Betterment

การออกแบบแพคเกจจิ้งที่ดีขึ้นเพื่อผู้บริโภค

โดยคำนึงถึงการตอบโจทย์การใช้งานตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ที่เปลี่ยนแปลงไปตามไลฟ์สไตล์หรือสภาวะร่างกาย ช่วยให้ดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Recycle

Possibilities

for the Betterment

การออกแพคเกจจิ้งที่ดีขึ้นเพื่อโลก

โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกขั้นตอน การเพิ่มปริมาณ สัดส่วนวัตถุดิบรีไซเคิล หรือใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ง่าย โดยยังคงคุณภาพของแพคเกจจิ้งได้ดีเท่าเดิม

Recycle

Possibilities

for the Betterment

ผู้สูงวัย หมายถึง

ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ตามคำนิยามของสหประชาชาติ

Recycle
หัวข้อการส่งผลงาน

ออกแบบแพคเกจจิ้งเพื่อผู้สูงวัย (Packaging for Seniors)

ภายใต้แนวคิด Possibilities for the Betterment

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดเลือกส่งผลงานการออกแบบแพคเกจจิ้ง จากอุตสาหกรรม*ต่อไปนี้
 • อาหารสด อาหารสำเร็จรูป และอาหารแปรรูป รวมสินค้าการเกษตร เช่น ผักและผลไม้สด ธัญพืช อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง และอาหารและขนมขบเคี้ยว
 • ธุรกิจอีคอมเมิร์ช
 • บริการส่งและนำกลับ อาหารและสินค้าต่าง ๆ
 • เครื่องดื่ม
 • สินค้าเพื่อการอุปโภค
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • เสื้อผ้า สิ่งทอ และรองเท้า
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ยกเว้น สินค้าผิดกฎหมาย

ออกแบบแพคเกจจิ้งโดยใช้วัสดุ กระดาษ หรือพลาสติก หรือแพคเกจจิ้งที่มีส่วนประกอบของกระดาษและพลาสติกร่วมกัน


หมายเหตุ
การประกวด SCGP Packaging Speak Out 2023 แบ่งเป็นการประกวดที่ประเทศไทย และการประกวดที่ประเทศเวียดนาม โดยใช้กติกาที่แตกต่างกัน

KEY DATES

Speakout agenda

rules & regulations

Eligibility Rules

คุณสมบัติ ผู้เข้าประกวด

คุณสมบัติ ผู้เข้าประกวด

 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนและนักศึกษา อายุระหว่าง 17-25 ปี โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี ในวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดสัญชาติ
 • ไม่จำกัดสถานที่พำนัก หรือสถาบันการการศึกษา
 • ผู้สมัครสามารถสมัครแบบทีม โดยมีสมาชิก 1-3 คน ซึ่งสามารถรวมกลุ่มจากต่างมหาวิทยาลัย ต่างสาขาวิชาได้ ทั้งนี้แต่ละทีมสามารถลดจำนวนคนในทีมได้ในระหว่างการแข่งขัน แต่ไม่สามารถเปลี่ยน หรือเพิ่มจำนวนคนในทีมได้
 • ผู้สมัครแต่ละคน มีสิทธิ์ลงสมัครในนามสมาชิกของทีมได้มากกว่า 1 ทีม

Submission Requirements

การส่งผลงาน

การส่งผลงาน

 • ในการประกวด SCGP Packaging Speak Out 2023 แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน และไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 • ลงทะเบียนทีมผู้สมัคร และส่งผลงานทางออนไลน์ที่ https://thechallenge.scgpackaging.com/th/speakout2023 ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2566 โดยปิดรับผลงานเวลา 17.00 น. (GMT +7)
 • รายละเอียดของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด
  • (บังคับ) ภาพผลงานที่จะแสดงเป็นภาพปก (Cover photo) บนเว็บไซต์ ขนาดภาพ 1280x720 px (แนวนอน) ความละเอียด 72 dpi ไฟล์นามสกุล JPG หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 5 MB จำนวน 1 ภาพ
  • (บังคับ) รายละเอียดของผลงาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • (บังคับอย่างน้อย 1 รูป ในกรณีที่มีภาพเดียว สามารถใช้ภาพปกมาอัปโหลดได้ ตามขนาดภาพรายละเอียดผลงานที่ระบุไว้) ภาพรายละเอียดผลงาน ขนาดภาพ 1280x720 px (แนวนอน) ความละเอียด 72 dpi ไฟล์นามสกุล JPG หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 5 MB จำนวน 1 - 5 ภาพ
  • (ไม่บังคับ) ลิงค์วิดีโอการนำเสนอผลงานจากยูทูป (YouTube) ความยาววิดีโอไม่ไม่เกิน 1.30 นาที
 • การเตรียมตัวของผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
  • (ไม่บังคับ) นัดหมายปรึกษาเรื่องการออกแบบกับนักออกแบบ SCGP ช่วงวันที่ 21 – 22 กันยายน 2566 ตามตารางที่ทีมงานจัดไว้
  • (บังคับ) พัฒนาผลงานเพื่อนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ
   • ส่งไฟล์สไลด์ PowerPoint ขนาด 16:9 (Embed Font) ที่ประกอบการนำเสนอบนเวที ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 17.00 น. (GMT+7)
   • ส่งไฟล์นำเสนอผลงานขนาด A2 (แนวตั้ง) จำนวน 1 ชิ้นงาน เพื่อให้ผู้จัดงานใช้ประกอบการจัดแสดงผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 ภายในเวลา 17.00 น. (GMT+7)
  • (บังคับ) จัดทำ Mock up ผลงานตามสัดส่วนจริง (1:1) เพื่อประกอบการนำเสนองาน และการจัดแสดงผลงานในรอบชิงชนะเลิศ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนองานในรอบสุดท้ายเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ผู้เข้ารอบจะต้องจัดเตรียมวิดีโอที่ถ่ายทำ Mock up เพื่อเปิดประกอบการนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ

Key Dates

กำหนดการการประกวด

กำหนดการการประกวด

19 กรกฎาคม 2566

 • เริ่มประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการ SCGP Packaging Speak Out 2023

19 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2566 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)

 • ลงทะเบียนทีม และส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางออนไลน์

14 กันยายน 2566

 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ผ่านทางเว็บไซต์

21 - 22 กันยายน 2566

 • (ไม่บังคับ) ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย นัดหมายปรึกษาออนไลน์เรื่องการออกแบบกับนักออกแบบ SCGP

7 ตุลาคม 2566

 • งานรอบชิงชนะเลิศ SCGP Packaging Speak Out 2023 ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายนำเสนอผลงานทีมละ 5 นาที บนเวที และประกาศผลผู้ชนะเลิศ

Judging Criteria

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

Creativity and Design concept - ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดการออกแบบ (30 คะแนน)

 • แนวคิดในการออกแบบ สื่อสารเรื่อง “แพคเกจจิ้งเพื่อผู้สูงวัย (Packaging for Seniors)” ได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และโดดเด่น
 • สอดคล้องกับธีม Possibilities for the Betterment ความเป็นไปได้เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นทั้งผู้บริโภคและโลกที่ยั่งยืน

Functionality - การออกแบบด้านโครงสร้างแพคเกจจิ้ง (25 คะแนน)

 • แพคเกจจิ้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติในด้านการห่อหุ้ม ปกป้องสินค้า และมีการระบุฉลากสินค้า
 • แพคเกจจิ้งมีความเหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย

Aesthetic and Customer centricity - การออกแบบกราฟิกมีความสวยงามและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย (25 คะแนน)

 • การออกแบบกราฟิกมีความสวยงาม และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่เลือก

Practicality and Marketability - มีความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาต่อในเชิงธุรกิจ (20 points)

 • แพคเกจจิ้งมีความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
 • แพคเกจจิ้งมีความเป็นไปได้ในการนำไปทำขายจริงและมีตลาดรองรับ

Awards

ประเภทรางวัล

ประเภทรางวัล

SCGP Packaging Speak Out 2023 - Thailand

ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีมได้รับประกาศนียบัตรจาก SCGP ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

รางวัล The Best of Challenge (จำนวน 1 รางวัล)

 • ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และมอบประกาศนียบัตรใส่กรอบจาก SCGP และสิทธิ์ในการเข้าฝึกงานที่ SCGP ในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2567 ให้สมาชิกทุกคนในทีม

รางวัล Runner-Up (จำนวน 1 รางวัล)

 • ทีมที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท และมอบประกาศนียบัตรใส่กรอบจาก SCGP ให้สมาชิกทุกคนในทีม

รางวัล Honorable Mentions (จำนวน 4 รางวัล)

 • ทีมที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 3-6 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท
หมายเหตุ ผู้ที่เข้าร่วมส่งผลงานประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก SCGP ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประกวด

Rules & Regulations

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด

 • ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครของผู้ประกวดต้องเป็นข้อมูลจริง และรายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนตามที่ระบุในใบสมัครนี้ มิฉะนั้นผลงานของท่านถือเป็นโมฆะ
 • ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ด้วยตนเอง และไม่ทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือนำผลงานของบุคคลอื่นส่งประกวด และไม่นำเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือโต้แย้งในสังคม รวมทั้งยืนยันว่าผลงานที่ส่งประกวดไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลอื่น และต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดที่ใดมาก่อน หากได้รับรางวัล และมีการตรวจพบในภายหลังว่ามีผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ การประกาศผลจะถือเป็นโมฆะ และ SCGP มีสิทธิเรียกคืนรางวัลทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้สมัครยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อผู้จัดประกวดด้วย
 • ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ SCGP และอนุญาตให้นำทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปพัฒนาเป็นแพคเกจจิ้งที่ใช้เพื่อการค้าขายเชิงพาณิชย์ได้ และอนุญาตให้ผู้จัดประกวดสามารถเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์การประกวดที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้
 • 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Finalist ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ SCGP และสามารถดัดแปลง ทำซ้ำ คัดลอกผลงานดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้
 • เจ้าของผลงานทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของการประกวด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ แต่หากมีเหตุจำเป็นจริง ๆ จะต้องแจ้งให้ผู้จัดประกวดรับทราบและจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป
 • ผู้จัดประกวดจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ให้ในอัตราร้อยละ 5 จากผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับเงินรางวัลจากการประกวด ตามกฎหมายกำหนด
 • การยื่นใบสมัครของผู้เข้าร่วมประกวดถือว่าผู้เข้าร่วมประกวดตกลงปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานทุกประการ และให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้าร่วมประกวดยอมรับการพิจารณาและคำวิจารณ์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแสดงผลงานหรือการเผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวดโดยสงบ และจะไม่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อันเกี่ยวกับการพิจารณาและคำวิจารณ์ดังกล่าว ในทุกช่องทางการสื่อสาร อันเป็นเหตุให้คณะกรรมการและ/หรือผู้จัดโครงการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงอย่างใด
 • SCGP ถือว่าท่านยินยอมให้เว็บไซต์ส่งข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ และอีเมลแอดเดรส (ต่อไปในข้อกำหนดนี้เรียกว่า “ข้อมูลผู้ใช้”) ไปยัง SCGP และ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ SCGP รวมทั้งยินยอมให้ SCGP และ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต บันทึก ประมวลผล และเก็บข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าวตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SCGP ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SCGP ได้ที่ https://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice
 • ผู้เข้าร่วมประกวดในทีมที่ได้รับรางวัล The Best of Challenge จะได้เข้าร่วม Internship Program กับ SCGP ในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2567 โดยให้แจ้งความจำนงที่จะเข้าร่วมฝึกงานกับ SCGP ไม่เกินวันที่ 30 ตุลาคม 2566